Taxatie

Solide waardebepaling

Als vastgoedspecialist maakt het taxeren van onroerend goed deel uit van de dagelijkse praktijk. Dat de gekwalificeerde Register Makelaar Taxateurs van Amstelkroon hun vak verstaan blijkt uit het terugkerend beroep dat gerenommeerde opdrachtgevers doen voor een solide en valide waardebepaling van onroerend goed. Onder meer houdt Amstelkroon zich namens opdrachtgevers bezig met taxaties ten behoeve van financieringen, de ROZ-IPD en onteigening, en werkt Amstelkroon landelijk aan de waarderingen van portefeuilles en commercieel onroerend goed.

Onderdeel van de taxatie zijn onderzoeken naar diverse factoren welke van invloed zijn op de waarde van het onroerend goed. Mogelijke onderzoeken zijn bijvoorbeeld locatieonderzoek en bereikbaarheid, milieufactoren, bestemmingsplannen, bouwverordeningen en vergunningen. In het taxatierapport worden deze factoren op heldere wijze toegelicht en wordt met het taxatierapport een zeer compleet en deskundig opgesteld document verkregen.