Consultancy

Gezien het niveau van de transacties waarover Amstelkroon haar opdrachtgevers adviseert, is een grondige kennis van de markt en expertise op vastgoedgebied onontbeerlijk. Amstelkroon is onafhankelijk en objectief, marktgericht, kritisch en multidisciplinair. De makelaars van Amstelkroon kunnen in de rol van adviseur bogen op een ter zake kundige expertise, die verder reikt dan theoretische modellen.

Genoemd is reeds advisering aangaande de te volgen beleggingsstrategie inzake commercieel onroerend goed. Andere adviesdiensten zijn de portfolioanalyse waarbij een bestaande vastgoedportefeuille wordt doorgelicht op efficiency en effectiviteit, de investeringsanalyse waarbij het opstellen van een financieel model duidelijkheid moet geven over al dan niet investeren in een huisvestingsproject, advies over vastgoed- en huisvestingsbeleid van ondernemingen, en advies bij beleids- en herontwikkelingsvisies.

Alvorens een advies wordt uitgebracht, gaat Amstelkroon een uitvoerige opname per object en locatie persoonlijk op nemen en beoordelen. In overleg met de opdrachtgever wordt een plan opgesteld waarin wensen en eisen worden vastgelegd. Wordt een opdracht tot verkoop verleend dan wordt het object gericht onder de aandacht gebracht.